Betaling

  • individueel gesprek (50 min) 55 euro
  • wandeltherapie (+/- 60 min) 60 euro
  • relatietherapie (75 min) 65 euro

De betaling dient steeds cash te gebeuren, na elke sessie. Er is geen bancontact aanwezig in de praktijk.

Indien je hiervoor schriftelijke toestemming geeft, bezorgen wij een brief bij het begin en het einde van de therapie aan je verwijzer en/of huisarts. Ook psycho-educatie, vragenlijsten, huiswerkformulieren en oefeningen zijn in deze prijs inbegrepen.

Ik respecteer de regels van de GDPR.

Terugbetaling

De meeste mutualiteiten voorzien een gedeeltelijke terugbetaling voor een consult bij een psycholoog of therapeut voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen. Maar voor volwassenen is er (meestal) geen terugbetalingsregeling voorzien.

Elke mutualiteit heeft echter een andere regeling! Daarom raad ik je aan om jouw ziekenfonds of hospitalisatieverzekering te contacteren voor meer informatie in verband met terugbetalingsregelingen. Sommige verzekeringen voorzien een vergoeding voor ambulante nazorg bij een psycholoog-psychotherapeut, tot 6 maanden na een hospitalisatie. In dat geval is een verwijzing van de behandelende arts wel noodzakelijk.

Afspraak annuleren

Indien een afspraak niet nagekomen kan worden, vraag ik om minstens 24u op voorhand te verwittigen. Op die manier kan er op het vrijgekomen uur een andere cliënt ingeboekt worden.
Bij niet verwittigen, ofwel laattijdig verwittigen, wordt de gemaakte afspraak toch in rekening gebracht.