Koppeltherapie

In relatietherapie is de begeleiding specifiek gericht op de relatie. Relaties zijn geen rationele contracten, wel emotionele banden.

Relatieconflicten treden vaak op als partners de verbonden- en geborgenheid (hechting) niet meer voelen. Slepende ruzies zijn dan vaak een noodkreet waarmee partners aangeven de ander nodig te hebben. Hoe langer een gebrek aan binding ervaren wordt, hoe harder partners meegezogen worden in een vicieuze cirkel van negatieve interacties.

Willen jullie deze negatieve dialoog doorbreken?

In een verkennend gesprek - waar idealiter beide partners aanwezig zijn - worden de relatieproblemen in kaart gebracht: we kijken naar de taken van het koppel, de wederzijdse verwachtingen en ontgoochelingen, de onderlinge verschillen, de pijnpunten, …

In de koppeltherapie zal ik trachten jullie te begeleiden in jullie zoektocht naar elkaar; het herstellen van de verstoorde verbinding, want vaak is dit ook het doel van partners die in therapie komen. Maar niet altijd vinden koppels die verbinding terug. Soms is de uitkomst van relatietherapie dat men tot inzicht komt dat de gezamenlijke weg, beter gescheiden wordt. ‘Houden van’ betekent soms immers ook ‘loslaten’. Loslaten betekent dan dat wat je tegenhoudt om verder te groeien, dat wat niet meer bij je past en dat wat je van geluk weerhoudt, laten gaan. Ook hier kan dan rond gewerkt worden, want loslaten kan zeer eng aanvoelen. Het wilt zeggen dat je dat wat veilig en vertrouwd is, dat wat je kent, dat wat je misschien altijd al hebt gekend niet meer als je werkelijkheid erkent.

Het verloop van relatietherapie hangt af van het koppel: frequentie en duur van het therapieproces is verschillend en moeilijk vooraf te bepalen. Vanuit een oplossingsgericht therapiekader, zal er wel getracht worden om zo kort mogelijk te werken. Op regelmatige tijdstippen zullen we het verloop samen evalueren en bekijken of verdere therapie nog als zinvol ervaren wordt door beide partners.

Als relatietherapeut heb ik geen pasklare oplossingen, maar zal ik jullie aansporen om actief mee te werken aan de oplossing. We gaan opzoek naar vastgeroeste patronen/dialogen die de leidraad vormen van jullie conflictueuze relatie, hoe jullie hierin terecht gekomen zijn en hoe geraken jullie uit de negatieve cirkel waarin jullie gevangen zitten. De manier van aanpak is zeer actiegericht.

Doorheen het begeleidingsproces zal ik ten allen tijde een niet-partijdige houding aannemen, mits deze neutraliteit nodig is om de dialogen van de koppels waar te nemen en te begrijpen.