Wie ben ik?

Ik begrijp dat het niet evident is om jezelf bloot te geven aan een vreemde, al kan dit net ook een meerwaarde zijn omwille van mijn onbevooroordeelde en neutrale houding.

Therapie kan pas werken wanneer je er voor open staat, echter is het belangrijk dat je je goed en vertrouwd kan voelen bij jouw psycholoog. De zogenaamde ‘klik’ moet er zijn. Daarom een poging om mijzelf toch ook even kort voor te stellen. Want naast mijn functie als psycholoog ben ik ook maar een gewoon persoon, die nog andere rollen vervult in het leven.

Ik ben ondertussen de leeftijdsgrens van net 35 gepasseerd en heb mij samen met mijn partner en twee katten gesetteld in Piringen, een dorpje behorend tot Tongeren waar ik opgroeide. Mijn paardje staat in de buurt gestald, maar behoort evenzeer tot ons gezinnetje.

Op mijn 18e startte ik aan de Universiteit van Maastricht mijn psychologie opleiding, hetgeen mij uiteindelijk leidde naar onze hoofdstad om daar als Psycholoog af te studeren aan de VUB.

Na mijn afstuderen startte ik als expertise psycholoog in de gevangenis van Turnhout en later in de gevangenis van Hasselt, waar ik nog steeds werkzaam ben. Ik was kort ook tewerkgesteld in het psychiatrisch Ziekenhuis Sancta Maria te Melveren.

Sinds 2015 heb ik mijn werkveld uitgebreid en begon ik met mijn eigen privépraktijk, die ik mocht vestigen in de huisartspraktijk van dokter Lisbeth Leirs. Ondertussen combineer ik beide jobs, hetgeen voor mij een ideale verdeling is die mij gemotiveerd houdt.

Aangezien de mens zo’n speciaal, uniek maar toch ook een ingewikkeld wezen is, blijf ik mijzelf steeds weer bijscholen. Ook ik ben nog steeds op zoek naar betere en andere manieren om mensen te helpen in hun eigen ontdekkingstocht. We zijn immers nooit uitgeleerd of volledig ontwikkeld. Ook ik weet nog steeds niet alles en maak ook fouten.

Aan de Educatieve Academie te Berchem volgde ik kortdurende opleidingen betreffende: Acceptance and Commitment therapy (ACT), Burn-out, Mindfull rouwen en verbindend werken met conflictueuze partnerrelaties, Zelfvertrouwen, Schaamte & Kwetsbaarheid en Islam en Migratie in hulpverlening. Sedert 2016 ben ik mij ook steeds meer gaan verdiepen in integratie en het belang van de islamitische identiteit en religieuze beleving bij personen met een migratiegeschiedenis, waardoor het psychisch lijden soms cultureel gekleurd kan zijn en wat mogelijks kan botsen met de klassieke hulpverlening.

Ook ben ik zoekend en lerend in het betrekken van het paard als co-coach in de therapie

Kennis uit boeken geeft een basis, leren uit ervaring brengt zoveel meer wijsheid.

Beroepservaring

 • April – augustus 2010: Psycholoog PZ Melveren
 • December 2010 – november 2014: Expertise Psycholoog gevangenis Turnhout (geïnterneerden)
 • November 2014 – heden: Expertise Psycholoog gevangenis Hasselt
 • Erkenning psychologencommissie
 • Sinds 2015 ben ik als klinisch psycholoog actief in mijn praktijk in Tongeren
 • Lidmaatschap Beroepsverenigingen, Lid van:
  • Belgische Federatie Psychologen (BFP)
  • Psychologenkring Zuid-Oost-Limburg (PsyZOLim)
  • Visum Klinisch Psycholoog 286856