Hoe verloopt een individueel begeleidingsproces ?

In het eerste intakegesprek doe jij je verhaal en staan we stil bij eventuele vragen en verwachtingen die jij zelf hebt van de therapie. Ook een volgende sessie zal nog vooral gericht zijn op het exploreren van je klachten, je levenssituatie, jouw gevoelens en niet onbelangrijk: jouw kwaliteiten ! We onderzoeken samen welke aanpak het beste bij jou past om mee aan de slag te gaan. Zelf hanteer ik een actie- en ervaringsgerichte manier van aanpak !

De volgende gesprekken en de vorm van de therapie worden vooral bepaald door datgene dat jijzelf aanbrengt. De kracht om te veranderen schuilt immers in jezelf! Mijn taak bestaat er uit om deze te helpen ontdekken. Soms is communicatie voldoende om tot inzichten te komen, maar soms moet men dingen ervaren om ze te erkennen. Dit kan dan aan de hand van oefeningen, metaforen of vraagstukken.


Jij bepaalt het tempo en we bespreken onderling de frequentie van de gesprekken, afhankelijk van waar jij op dat moment nood aan hebt. In de beginfase is een nauwe opvolging vaak wel aangewezen om het veranderingsproces op gang te houden en wordt er idealiter 1 gesprek om de 2 weken ingepland.

De frequentie zal naarmate het veranderingsproces vordert afgebouwd worden, om uiteindelijk te werken naar een afrondingsgesprek.

In geval van een doorverwijzing door een huisarts kan er contact opgenomen worden.

Een gesprek vindt steeds plaats op afspraak.